Wine Shop
Chľaba č. 711, 943 65 Chľaba, Slovensko. Naše vinárstvo je otvorené od pondelka do piatka medzi 8:00 a 16:30, a v sobotu medzi 10:00 a 18:00.