Údolie troch riek

V objatí Dunaja, Hronu a Ipľa, v nadmorskej výške 100–250 metrov sa rozprestiera čarovná vulkanická oblasť, ktorá je úžasným miestom na pestovanie viniča. Už v stredoveku to bola známa vinohradnícka oblasť a zvesti o vynikajúcich vínach, ktoré sa tu rodili, sa dostali aj ku kráľom. Na tunajšie klimatické podmienky významne vplýva blízkosť troch riek. Považujeme za naše poslanie vdýchnuť údoliu troch riek nový život, pretože ide o región, ktorý je z pohľadu vinárstva bohatý, jedinečný a ponúka špeciálne chute.

Chľaba

Kultové miesto plné energie. Rozmanitosť a krása tejto oblasti prekvapí aj skúseného turistu. Obec Chľaba pôvodne vznikla ako ostrov Chľaba na Dunaji a predstavovala ovocný sad pre Ostrihomské arcibiskupstvo. Obyvateľom oblasti poskytovala bohaté a kvalitné plodiny. Po presídlení obce z ostrova sa zachovala tradícia výroby vína v pivniciach vytesaných do sprašovej pôdy na severnom brehu Dunaja. Pivnice staré viac ako 300 rokov sú dodnes súčasťou obce. Tamojšia flóra a fauna zostali nedotknuté, zachovali si pôvodný ráz z minulých časov,  rovnako ako sútok riek Dunaj a Ipeľ, ktorý pôsobí vzrušujúco až  mysticky.

Vinohradnícky hon Cseres

Vinárstvo obklopuje  vinič vysadený do svahu, otočený smerom k Dunaju so severojužnou orientáciou, ktorý sa nachádza 182 až 224 metrov nad morom. Vulkanickú pôdu tvorí  andezitové tufové podložie s ílovitým sprašovým povrchom. Slnečné lúče odrážajúce sa od Dunaja prispievajú k ohrievaniu pôdy, ktorá tak vytvára pre vinič  stredomorskú mikroklímu. Terroiru Cseres dáva jedinečný charakter vynikajúca poloha, vulkanická pôda a mikroklíma tvorená troma riekami.

Vinohradnícky hon Helemba

Je bližšie k Ipľu s juhovýchodnou orientáciou a chladnejšou klímou. Riadky viniča majú severojužnú orientáciu s terasovitým charakterom. Nadmorská výška je 172 až 184 metrov, pričom cez riadky ľahšie preniká severozápadný vietor, preto je vhodný na neskoršie odrody hrozna. Pôda má vulkanický pôvod s andezitom, jej povrch je bohatý na živiny, ide o ílovo hnedú lesnú pôdu. Vďaka polohe v blízkosti rieky je vlhkosť vzduchu vyššia, takže sa vo vinici často vyskytuje aj ušľachtilá forma botrytídy.