Príbeh vinárstva

Vitajte na mieste, kde v objatí troch riek vzniká výnimočné víno.

Keď sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli vrátiť tradíciu vinohradníctva a vinárstva do tejto oblasti, na prvý pohľad tu bolo možné vidieť iba rozľahlé opustené plochy susediace s listnatými lesmi. Pod povrchom sa však odohrávali magické príbehy.

Región medzi tromi riekami – Hronom, Dunajom a Ipľom – sa rozprestiera na nepravidelne zvlnených kopcoch južného cípu Hontu. Letmým pohľadom na panorámu vrchoviny ani nerozoznáte hranice medzi krajinami. Táto oblasť bola známa už v časoch starých Rimanov a Kvádov. Vnímali ju ako kultové miesto plné prírodných energií.

Storočia ovplyvňovala región spätosť s riekami. Širokým korytom Dunaja kedysi tiahli obrovské jeseterovité ryby vyzy veľké, ktoré dosahovali dĺžku aj 6 metrov. V priestranných listnatých lesoch sa dodnes pohybuje množstvo zvierat. Najtypickejší z nich je muflón, ktorý tu žije vo veľkých čriedach. Obe tieto zvieratá sú pre región troch riek ikonické a dostali sa tak aj na etikety našich vín.

Špecifická poloha priamo na vulkanickom podloží ovplyvňuje tunajšiu flóru. V stredoveku sa tu vyrábali najušľachtilejšie vína Ostrihomskej arcidiecézy. Veľké množstvo slnečných dní praje pestovaniu viniču. Porozumieť tomuto kraju bolo pre založenie vinárskych honov kľúčové.

Okolie Dunaja sa vždy spájalo s originálnou gastronómiou, kultúrou a pestovaním viniča. Možnosti rozvoja tohto regiónu nás nadchli a s vášňou sme sa pustili do práce. Vďaka dôkladnému rozboru pôdy sa nám podarilo vybrať optimálne odrody pre miestnu klímu. Výberom typických odrôd Karpatskej kotliny nadväzujeme na lokálne vinohradnícke tradície. Medzinárodne rešpektovaným odrodám dávame skvelé podmienky, aby sa naplno prejavil ich potenciál. Od roku 2015, kedy sme vinohrad založili, sme do sveta vyslali niekoľko výnimočných ročníkov vín. Príbeh ďalej píšeme otvorením butikového vinárstva pre degustácie a dizajnového penziónu s unikátnymi výhľadmi na okolie.